Laster ...

Global Compact

Stormberg ble i juni 2009 tatt opp som medlem i FNs initiativ Global Compact. Dette er et engasjement som forplikter virksomheten i forhold til både menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. 

Global Compact beskriver seg selv som en strategisk rettesnor for virksomheter som har forpliktet seg til å innrette sin virksomhet og strategier etter ti samfunnsansvarlige prinsipper. Ved å gjøre dette er Stormberg med som en viktig pådriver for å gjøre forretning og handel til en drivkraft for bærekraft i en stadig mer globalisert verden.

Global Compact har to hovedformål:

1. Samle og styrke de ti prinsippene i forretningsaktiviteter over hele verden.

2. Være en pådriver og katalysator for å støtte opp under andre FN-mål, inkludert FNs Tusenårsmål.

 

Over 6100 virksomheter fra mer enn 130 land er nå med i Global Compact og gjør dette til verdens største initiativ for forretning og bærekraft. Stormberg ønsker med dette medlemskapet å sette ytterligere fokus på viktigheten av samfunnsansvar i et global perspektiv.

 

Her kan du lese “Communication On Progress” for Stormberg:

COP 2010

COP 2011

COP 2012

COP 2013

Stormbergs årsrapport til Initiativ for Etisk Handel dekker Communication On Progress (COP)fra og med 2014.

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.